11 april

We zoeken de eerste letter van de titel die op de cheque van de in het Kulturhus uitreikte eerst-overhandigde derde prijs in de laatste zaterdag van de negende maand van het jaar 2023.