30 maart

Drie rekruten die 21 september weer onmisbaar zijn, lopen langs met drie attributen die nodig zijn die avond voor hun opdracht. Ze heten Wim, Marijke en Emiel. Emiel draagt een bal, Wim een zwarte steen en Marijke een vliegenmepper. Grappig genoeg heeft iedere rekruut een draaiboek bij zich dat noch bij het attribuut in hun hand hoort, noch bij hun eigen attribuut. De rekruut die Wim zijn attribuut draagt heeft Emiels draaiboek in zijn of haar hand.

Noteer de laatste letter van de rekruut die de zwarte steen nodig heeft voor zijn opdracht.