Bornse Synagoge

Waar strijd je voor?
Het organiseren of doen organiseren van culturele en educatieve activiteiten, in brede zin, met inachtneming van de voorgeschiedenis van het gebouw. Het beschikbaar stellen van het gebouw aan derden voor bovengenoemde activiteiten. Waar nodig en mogelijk bijdragen in de kosten van onderhoud en beheer van het gebouw.

Het Cultureel Podium Bornse Synagoge is een sfeervol, kleinschalig podium met 50 plaatsen waar met regelmaat klein theater, concerten, exposities en lezingen worden gehouden. Het Cultureel Podium wordt uitsluitend gerund door vrijwilligers. Naast het Dagelijks Bestuur zijn er vier werkgroepen actief: de werkgroep Exposities, Lezingen/voorstellingen, Muziek en PR/website/subsidies. Van elke werkgroep zit een vertegenwoordiger in het Algemene Bestuur. Het Cultureel Podium heeft ongeveer 130 donateurs en wordt jaarlijks door vele duizenden mensen bezocht.

Wat of wie komt het geld ten goede?
Aanschaffen van apparatuur voor het opnemen van de evenementen. In Borne zien we dat steeds meer van onze bezoekers minder goed te been zijn en via deze weg willen wij hen onze evenementen via internet aanbieden. De opbrengst zal dan ook gebruikt worden voor het aanschaffen van twee camera’s en microfoons.

Wim Menheere
Stichting Cultureel Podium Bornse Synagoge
Ennekerdijk 17
7622 ED Borne
info@bornsesynagoge.nl
www.bornsesynagoge.nl