De rode draad

Vraag 59: De Rode Draad!
Hieronder ziet u tien culturele patronen op wand- en/of vloerkleden. Uit welk land komt dit? Zet de juiste antwoorden op het antwoordenformulier bij vraag 59. Cultuur tegen de muur!

Puntentelling: 1 punt per correct antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10