Herken de stem!

Vraag 43: Herken de stem!
Je hoort in bovenstaande videofragment een tiental bekende of iets minder bekende Bornenaren. Good goan!

Puntentelling: 1 punt per correct antwoord