Kareltje leest voor

Vraag 060:
10x voorgelezen passages uit boeken: Weet jij welke boeken?