Lokaal Fonds Borne

Waar strijd je voor?
Het Lokaal Fonds Borne is breed actief binnen de gemeente Borne. Of het nu gaat om projecten op sociaal, cultureel, educatief of duurzaam gebied: we dragen graag een steentje bij aan ons bruisende, aangename dorp!

Het Lokaal Fonds Borne is een fonds van, voor en door de inwoners van Borne ter financiering en ontwikkeling van sociaal-maatschappelijke projecten.

Hoe wil het Lokaal Fonds Borne dit bereiken?

  • door subsidie te verstrekken aan initiatieven die bij overige ‘goede doelen stichtingen’ in Borne buiten de boot vallen
  • door particulieren de weg te wijzen naar de juiste subsidieverstrekker (makelaarsfunctie)
  • door samen te werken met ‘goede doelen stichtingen’ en initiatieven te ondersteunen met kennis, exposure en expertise

Wat of wie komt het geld ten goede?
Het eventueel te winnen bedrag zal gaan naar het project Meer Muziek in de Klas Borne. Dit project zorgt voor meer inbedding van muziekonderwijs op de basisscholen. Het bedrag wordt bijvoorbeeld besteed aan muziekprojecten of instrumentarium.

Louis Oosterik
Lokaal Fonds Borne
www.lokaalfondsborne.nl
bestuur@lokaalfondsborne.nl