Regels

Opgesteld 19-3-2024

1. Algemeen
De organisatie is in handen van Team Kareltje, Slag om Borne. Deze vrijwilligers vallen onder de vlag van Kulturhus Borne.

2. Inschrijven
Inschrijven kan vanaf 30-03-2024 online op de website. Het inschrijfgeld is € 100,- per team. Pas wanneer we de betaling hebben ontvangen is de aanmelding definitief. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd. Inschrijving is mogelijk t/m 1 juni 2024.

Bij inschrijving dient het team een ludieke teamnaam te vermelden. 

N.B. Tijdens het evenement en de prijsuitreiking kan de organisatie foto’s, video’s en geluidsopnames maken. Deze kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Bij inschrijving van het team verklaart men automatisch hier geen bezwaar tegen te hebben.

3. Teams
Er is geen minimaal of maximaal aantal deelnemers per team. De organisatie adviseert om het team te laten bestaan uit minimaal 8 tot 14 personen vanwege de duur en omvang van het spel. Echter, teams van 4 of 18 personen zijn ook van harte welkom. Veel sterkte daarmee.

Elk team kent één van de teamleden toe als ‘’Chief’’ (teamcaptain). Van de chief dient het telefoonnummer en het e-mailadres opgegeven te worden. De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per e-mail of telefoon en uitsluitend met de chief.

De chief van het team is woonachtig in gemeente Borne en is minimaal 18 jaar.

Gezien het volwassen karakter van sommige vragen en opdrachten is de adviesleeftijd van een deelnemer minimaal 14 jaar.

De werkplek -het hoofdkwartier- van een team tijdens de Slag om Borne bevindt zich op één adres in Borne en alle teamleden nemen vanuit deze locatie deel aan de wedstrijd. Dit adres dient bekend te zijn bij de organisatie. Uiteraard hoeft dit niet een woonadres te zijn, maar mag dit ook een kantine, kroeg of andere gelegenheid zijn waar vanuit gespeeld wordt.

Alle chiefs worden voorafgaand aan de Slag om Borne uitgebreid per mail geïnformeerd. Hierin worden de regels nog eens uitgelicht en zal er extra informatie zijn betreft de Slag om Borne.

4. Deelnemen
De chief moet zich op zaterdag 21 september 2024 om 17:30 melden bij het Kulturhus. Het wedstrijdboek dient uiterlijk om 23.00 uur (ingevuld) weer ingeleverd te worden bij het Kulturhus.

Teams die hun wedstrijdboek niet tijdig ophalen, of later dan 23.00 uur inleveren, worden uitgesloten van de Slag om Borne en worden niet meegenomen in de prijsuitreiking. Restitutie van het inschrijfgeld is dan vanwege de gemaakte kosten niet van toepassing.

Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Dit dient te gebeuren met een pen.

5. Puntentoekenning en uitslag
De Slag om Borne bestaat uit verschillende vragen en onderdelen. Slecht leesbare antwoorden leveren geen punten op. De puntentoekenning zal duidelijk gecommuniceerd worden in het wedstrijdboek.

Alle deelnemende teams worden in de uitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten. Teams die het wedstrijdboek niet tijdig hebben ingeleverd worden in de uitslag opgenomen als DNF (Did not finish) .

Bij een gelijk aantal punten in de eindstand beslist de organisatie over een finale opdracht tussen de betreffende teams.

6. Uitslag
De uitslag wordt twee weken na de Slag om Borne gecommuniceerd. De uitreiking vindt middels een feestelijk avond plaats in het Kulturhus op 05-10-2024. De uitslag van de wedstrijd is bindend en staat niet ter discussie.

7. Prijzen t.b.v. het goede doel
Teams spelen voor een lokaal goed doel naar keuze. Bij aanmelding selecteert het team meteen het goede doel waar voor wordt gespeeld. Prijzengeld voor het goede doel is als volgt;
1. €3000,00
2. €2000,00
3. €1000,00

8. Tenslotte
De organisatie van de Slag om Borne is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deelname. Deelnemen aan de wedstrijd is geheel op eigen risico.

Voor sommige vragen/opdrachten kan het nodig zijn om locaties in Borne te bezoeken voor het beantwoorden van vragen of vervullen van de opdracht. Deze locaties mogen alleen per fiets of te voet bereikt worden. Wanneer de organisatie constateert dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen zal diskwalificatie volgen. Een elektrische fiets is toegestaan.

Wanneer je deel gaat nemen aan het verkeer volg dan de geldende verkeersregels en zorg desnoods voor hesjes en andere verlichting, zodat je goed zichtbaar bent voor overige verkeersdeelnemers.

Op deelname aan de Slag om Borne is de Algemene Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing. Wij vragen speciale aandacht voor inachtneming van verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.

Overtreding van wetten en regels kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname. Sportiviteit staat voorop.

Belemmer elkaar niet in het maken van opdrachten. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.