Regels

1. Algemeen
De organisatie is in handen van Team Kareltje, Slag om Borne. Deze vrijwilligers vallen onder de vlag van Kulturhus Borne & Visit Borne.

2. Inschrijven
Inschrijven kan vanaf 1 juni 2021 online op de website. Het inschrijfgeld is € 50,- per team. Pas wanneer we de betaling hebben ontvangen is de aanmelding definitief. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.

Bij inschrijving dient het team een ludieke teamnaam te vermelden. 

N.B. Tijdens het evenement en de prijsuitreiking kan de organisatie foto’s, video’s en geluidsopnames maken. Deze kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Bij inschrijving van het team verklaart men automatisch hier geen bezwaar tegen te hebben.

3. Teams
Er is geen minimaal of maximaal aantal deelnemers per team. De organisatie adviseert om het team te laten bestaan uit 6 tot 10 personen vanwege de duur en omvang van het spel. Echter, een team van 4 of 14 personen zijn ook van harte welkom. Er is ruimte voor 100 teams.

Elk team kent één van de teamleden toe als ‘’Chief’’ (teamcaptain). Van de chief dient het telefoon- nummer en het e-mailadres opgegeven te worden.

De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per e-mail of telefoon en uitsluitend met de chief.

De chief van het team is woonachtig in gemeente Borne en is minimaal 18 jaar.

Gezien het volwassen karakter van sommige vragen en opdrachten is de adviesleeftijd van een deelnemer minimaal 14 jaar.

De werkplek -het hoofdkwartier- van een team tijdens de Slag om Borne bevindt zich op één adres in Borne en alle teamleden nemen vanuit deze locatie deel aan de wedstrijd. Dit adres dient bekend te zijn bij de organisatie.

Alle chiefs worden vooraf uitgebreid geïnformeerd tijdens de ‘’Oamd veur Chiefs’’. Hiervoor worden ze per mail uitgenodigd. Deelname aan deze bijeenkomst is verplicht. Er kan t.z.t. voor gekozen worden om men online te informeren.

4. Deelnemen
De chief haalt op zaterdag 18 september 2021 tussen 18.00 uur en 18.30 uur een wedstrijdboek op, bij Kulturhus Borne. Het wedstrijdboek dient uiterlijk om 23.00 uur (ingevuld) weer ingeleverd te worden bij het Kulturhus.

Teams die hun wedstrijdboek niet binnen de gestelde tijd ophalen, of later dan 23.00 uur inleveren, worden uitgesloten van de Slag om Borne en worden niet meegenomen in de prijsuitreiking. Restitutie van het inschrijfgeld is dan vanwege de gemaakte kosten niet van toepassing.

Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het wedstrijdboek eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Dit dient te gebeuren met een pen.

5. Puntentoekenning en uitslag
De Slag om Borne bestaat uit verschillende categorieën. Slecht leesbare antwoorden leveren geen punten op. De puntentoekenning zal t.z.t. duidelijk gecommuniceerd worden in het wedstrijdboek of de ‘Oamd veur Chiefs’.

Alle deelnemende teams worden in de uitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten. Teams die het wedstrijdboek niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de uitslag opgenomen.

Bij een gelijk aantal punten in de eindstand is het tijdstip van binnenkomst voor het inleveren van het wedstrijdboek bepalend.

6. Uitslag
Alle deelnemende teams worden verwacht op de prijsuitreiking een dag later op 19 september. Precieze locatie en tijdstip worden t.z.t. gecommuniceerd.
De antwoorden worden uiterlijk 7 dagen na de prijsuitreiking op de website gepubliceerd. De uitslag van de wedstrijd is bindend en staat niet ter discussie.

7. Prijzen t.b.v. het goede doel
Teams spelen voor een lokaal goede doel naar keuze. Bij aanmelding selecteert het team meteen het goede doel waar voor wordt gespeeld. Prijzengeld is op basis van de opbrengst van de deelnamegelden> 50 % -30% -20%, resp. eerste- tweede -derde prijs.

8. Tenslotte
De organisatie van de Slag om Borne is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deelname. Deelnemen aan de wedstrijd is geheel op eigen risico.

Voor sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in Borne te bezoeken voor het beantwoorden van vragen. Deze locaties mogen alleen per fiets of te voet bereikt worden. Wanneer de organisatie constateert dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen, zal het desbetreffende team 200 punten in mindering krijgen. Of, in het ergste geval, zal diskwalificatie volgen. Een elektrische fiets is toegestaan.

Wanneer je deel gaat nemen aan het verkeer volg dan de verkeersregels en zorg desnoods voor hesjes en andere verlichting, zodat je goed zichtbaar bent voor overige verkeersdeelnemers.

Op deelname aan de Slag om Borne is de Algemene Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing. Wij vragen speciale aandacht voor inachtneming van verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.

Overtreding van wetten en regels kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname. Sportiviteit staat voorop.

Belemmer elkaar niet in het maken van opdrachten. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.