Stichting KidsVooruit

Waar strijd je voor?
Het belangrijkste uitgangspunt van onze aanpak is het feit dat we de kinderen centraal stellen. Wij werken vanuit een positieve benadering in plaats van uit te gaan van eventuele beperkingen. We bieden kinderen met een lichamelijke handicap extra ontwikkelingsmogelijkheden naast de reguliere zorg. Dit doen we door hen kansen en uitdagingen te bieden waarbij we hen begeleiden naar een zo groot mogelijke vorm van zelfredzaamheid.

Deze basisfilosofie passen we toe op elk aspect van onze stichting. Of uw kind nu komt voor de “Samen naar school” klas, Peto en bewegen, sport en spel of persoonlijke begeleiding: we zullen voortdurend proberen om het maximale uit de kinderen te halen. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de ouders, die altijd de regie hebben over hun kinderen. Bij ieder kind zal dat een ander resultaat geven, afhankelijk van de aard en de complexiteit van de aandoening. Onze resultaten blijken zeer bemoedigend en vaak boven verwachting.

Wat of wie komt het geld ten goede?
Alle gelden komen bij ons ten goede voor de Kids van onze Samen Naar School Klas in Borne. Omdat sporten voor alle Kids van essentieel belang is willen wij als KidsVooruit nieuwe sportattributen aan gaan aanschaffen voor binnen en buiten. Ons oog is nu gevallen op een complete hockeyset inclusief doelen die door de gehele school gebruikt kunnen gaan worden.

Andras Bence Berki
Voorzitter Stichting KidsVooruit
https://kidsvooruit.nl/
+31 6 517 727 43