Stichting Leendert Vriel

Waar strijd je voor?
De Stichting Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o. staat voor mensen klaar met aanvullende zorg in de laatste levensfase. Daarmee ondersteunen we hen, het gezin en de familie in de vorm van waakdiensten en lichte verzorging. Dit doen onze getrainde vrijwilligers en dit kan zowel ’s nachts als overdag. De vrijwilligers komen bij de mensen thuis, maar ook in het verpleeghuis of hospice wanneer dit gewenst is.

Ook kunnen onze vrijwilligers of coördinator na het overlijden van dierbaren enkele gesprekken voeren om te helpen bij het rouwproces. Zo nodig kunnen we doorverwijzen naar de professionele rouwbegeleiding.

LV Hengelo, Borne werkt nauw samen met alle organisaties op palliatief gebied in deze regio en is lid van het netwerk Palliatieve Zorg Midden-Twente.

Wat of wie komt het geld ten goede?
Leendert Vriel zou de prijs gebruiken om in te zetten voor deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen trainingen op bijvoorbeeld communicatie met naasten of verpleging/verzorging van de cliënten. Alles om de vrijwilligers een prettig gevoel te geven en zodoende er te kunnen zijn voor cliënten en directe omgeving.

Marie-Josée Eenkhoorn
Stichting Leendert Vriel Hengelo/Borne
www.leendertvriel.nl/hengeloborne/
hengelo-borne@leendertvriel.nl
+31 6 343 581 00