Stichting Twente Beweegt

Waar strijd je voor?
Het verbeteren en/of behouden van de fysieke en geestelijke fitheid van specifieke kwetsbare doelgroepen met beweging als leidraad, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het doel willen wij bereiken door duurzame kwaliteitsimpulsen toe te voegen aan het (bestaande & nieuwe) sportaanbod. Onlangs is hier in Borne een goed begin mee gemaakt door nieuwe, professionele sportmogelijkheden te creëren voor mensen met een verstandelijke beperking. Een succesvol project dat ook wel bekend is onder de naam ‘Oersterk’.

Wat of wie komt het geld ten goede?
Met het gewonnen bedrag gaat Stichting Twente Beweegt verder investeren in het inclusieve sportaanbod in de Gemeente Borne. Zo is de stichting voornemens om in de nabije toekomst een sportaanbod te creëren voor mensen met een taalachterstand/immigranten/allochtonen.

Ivar Hoekema
Stichting Twente Beweegt
www.twente-beweegt.nl
twente-beweegt@outlook.com
+31 6 281 837 49