Verbonden in licht

Waar strijd je voor?
Verbonden in Licht is een terugkerend evenement dat jaarlijks op het gedenkpark in Borne georganiseerd wordt. Een gedachtenisavond voor en door iedereen.

Er wordt op het gedenkpark aan de Von Bönninghausenstraat een wandeling uitgezet over een met fakkels, lichtjes en vuurkorven verlichte route. Langs de route is sfeervolle muziek of worden toepasselijke gedichten voorgedragen. Bezoekers kunnen zelf een boodschap achterlaten of een kaarsje branden voor hun dierbaren. Er is gelegenheid om na afloop met elkaar in gesprek te gaan bij een kopje koffie of thee.

Veel mensen hebben een dierbare verloren en zoeken plekken, plaatsen en tijdstippen om dit verlies te herdenken en te delen met anderen. Blijkbaar voldoet dit evenement in een behoefte vanwege het stijgend aantal bezoekers.

De avond is nadrukkelijk bedoeld voor iedereen, ongeacht religieuze afkomst en ongeacht of de overledenen op het Bornse  Gedenkpark begraven liggen.

De laatste jaren komen rond de negen honderd mensen dit evenement bezoeken.

Dit evenement is mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers, clubs en organisaties in Borne. Waarbij de bijdragen van sponsoren essentieel is.

Wat of wie komt het geld ten goede?
Mochten we een financi√ęle bijdrage ontvangen, zal dit gebruikt worden voor bv. aanschaf fakkels, olie, goede verlichting tijdens de avond(denk aan kaarsen en waxinelichtjes en vuurkorven).

Marja Zandjans
Verbonden in licht
Website
+31 06 10 50 25 22