Zelfregieteam Borne

Waar strijd je voor?
Het inloophuis voor naasten in Borne is een initiatief van de stichting Zelfregieteam Borne.

De aanleiding voor het oprichten van de stichting is de geconstateerde leemte tussen de voorliggende voorzieningen en de aangeboden zorgstructuur. De zorg voor de cliënt is in Nederland over het algemeen goed geregeld, maar anders ligt dat voor de naasten van de cliënt. Vooral in dit gebied is een grote leemte ontstaan en daar wil de stichting de initiatieven op richten zonder de cliënt te veronachtzamen

Naast het inloophuis zijn er de volgende initiatieven en acties van het zelfregieteam:

  • Organiseren van themabijeenkomsten om de naasten van en actoren die frequent in het aandachtsgebied werken, zoals gemeente, wijkpolitie, jeugdzorg, scholen etc, te informeren over kennis en begrip van de herkomst van onbegrep
    en gedrag en handvatten aan te reiken hoe met de cliënt om te gaan
  • Bekendheid geven over voorliggende voorzieningen
  • Contacten leggen met ondernemers en professionele zorgorganisaties
  • Aanwezigheid op vrijwilligers- en andere beurzen.

Wat of wie komt het geld ten goede?
Het Zelfregieteam zou het prijzengeld gebruiken voor de opleiding FED (FamilieErvaringsDeskundige) en voor themabijeenkomsten, dus voor deskundigheidbevordering van de vrijwilligers die in het inloophuis de mensen te woord staan en lotgenotenontact organiseren.

Ben van der Weide
Zelfregieteam Borne
www.zelfregieteamborne.nl
zelfregieteamborne@gmail.com
+31 6 186 001 14